Verenigingen

 
De stichting beschrijft in artikel 2, 2 van de statuten de manier, waarop zij haar doelstelling wil bereiken.

Artikel 2.2.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het oprichten, het beheren en het, in de ruimste zin, exploiteren van een multifunctioneel sportcentrum te Wanssum. Zij sluit met de verenigingen, die op enigerlei wijze gebruik maken van het sportcentrum, hierna te noemen* "gebruikende verenigingen" een samenwerkingsovereenkomst.
 
De Stichting heeft met de drie volgende verenigingen een samenwerkingsovereenkomst gesloten:
 
SV United
MAC Wanssum
PDV de Maaasvogels

 

 

 
 
De SV United is op 1 januari 2006 ontstaan uit een fusie van de SV Meerlo en de VV Wanssum.
De voetbalclub in Wanssum werd oorspronkelijk opgericht in 1927 als voetbalvereniging "Juliana” maar in de competitie heette ze R.K.V.V. Wanssum. In 1937 werd ‘t Broek als speelterrein in gebruik genomen, in 1970 omgedoopt tot "De Broekberg”.
 
De SV Meerlo was een eigenlijk even oud, en haar naam was tot 1939 voetbalvereniging Concordia. Door de algemene mobilisatie kwam men niet in competitieverband uit. Het bestuur was "en bloc” afgetreden en er werd geen elftal ingeschreven. Dit betekende het einde van Concordia.
Op 4 oktober 1940 werd de voetbalclub opnieuw opgericht als RKVV Meerlo en in 1989 werd het door een statutenwijziging de SV Meerlo.
 
De fusie van de twee verenigingen werd ingegeven door de intensieve samenwerking van de jeugdafdelingen vanaf medio 2000. Deze was ingegeven door de stelling dat beide verenigingen zoveel mogelijk kinderen wilde laten sporten met zijn/haar leeftijdsgenoten in een gelijke kwaliteitsomgeving.
De jeugdsamenwerking was zo succesvol voor de kinderen, dat zij niet meer gesplitst wilde worden op het moment dat zij volwassen werden. Deze roep hebben beide besturen serieus genomen en zijn met veel gevoel voor de toekomst in een open sfeer de gesprekken met elkaar aangegaan. Dit leidde binnen één jaar tot een samenwerking met als resultaat dat beide verenigingen fuseerden.
Pijlers onder de fusie waren de financiën, de organisaties, de sportieve ontwikkelingen als ook het sportbeleid van toenmalige gemeente Meerlo-Wanssum.
 
Het doel van SV United is het beoefenen en bevorderen van sport in de meest uitgebreide zin op één eigentijdse accommodatie.
Op het moment van samengaan had de SV United, wat oorspronkelijk een werknaam was, 425 leden.
 Dit ledenaantal omvatte zowel de actieve kaderleden als ook de steunende leden.
 
In de zomer van 2007 was Quint Pijpers het 500e lid van SV United. Nu medio 2011 bedraagt het ledenaantal van SV United net geen 600, waarmee het een grote vereniging is.
De groei is mede het gevolg van het toevoegen van een afdeling korfbal. Medio 2007 heeft een aantal enthousiaste vrijwilligers deze sport omarmd en in drie jaar tijd een volwaardige plaats gegeven, naast veld- en zaalvoetbal.
 
Het samenwerken na de fusie is niet opgehouden, want sinds 2007 verloopt die met veel plezier met de jeugdafdeling van B.V.V.'27. Ook de veteranen van SV United werken samen met die van B.V.V.'27.
Jong en oud beleven de sport samen.

SV United is meer dan voet- en korfballen alleen. Zo heeft de jeugdafdeling een E- en F-kamp, bezoekt het regelmatig toernooien, wordt er in de winterperiode aan zaalvoetbal gedaan, verkleed carnavalvoetbal georganiseerd en komt Sinterklaas op bezoek bij de kleinsten.

Voor nadere informatie over het wel en wee van SV United kunt u de website bezoeken, http://www.svunited.nl/

Ga naar de site van sv united 


 

 
 
 
 
MAC Wanssum is een vereniging die tot doel heeft het bevorderen van de motorsport in zijn algemeenheid en de motorcross in het bijzonder.
De afkorting MAC staat voor Motor Amateur Club en wij willen ons ook als zodanig profileren.
 
De vereniging is opgericht in maart 1967 en telt op dit moment 56 leden waarin een onderverdeling gemaakt kan worden tussen actieve leden ( 24) en niet actieve ( 32) leden.
 
Jaarlijks organiseert M.A.C. 1 of 2 keer per jaar een crossweekend op het sportpark in Wanssum. Een crossweekend bestaat uit zaterdag een wedstrijd voor de jeugdklassen en zondag een nationale wedstrijd.
 
M.A.C. Wanssum is aangesloten bij Motorsport Organisatie Nederland (MON). Voor meer informatie zie http://www.macwanssum.nl
 
Ga naar de site van http://www.macwanssum.nl
 


PDV ”De Maasvogels”  Wanssum 
 

De Postduivenvereniging De Maasvogels werd opgericht op 1 januari 1955. De vereniging heeft een ledenbestand van 25 leden; bestaande uit 24 senioren 1 jeugdlid.

Ons inzet-en clublokaal is gelegen op sportpark De Meulebèèk, Sportlaan 2,5861 CX te Wanssum.

De leden zijn afkomstig uit Wanssum, Well, Wellerlooi, Bergen, Siebengewald, Geysteren, Vierlingsbeek, Venray en Oostrum.

Het bestuur bestaat uit: Jan Kuijpers, voorzitter, Joop Ripkens, secretaris, Gerrie van den Hoogen, penningmeester, Toon Aarts, vluchtpenningmeester en bestuurslid Jac Verhoeven.

Actief wordt de duivensport beoefend  door deelname van 17 vlieghokken (leden of combinaties)aan de wedvluchten, welke vervlogen worden in de Concours Combinatie Peel en Maas en Omstreken. In deze C.C.Peel en Maas e.o. (220 leden) worden jaarlijks een 50-tal wedvluchten georganiseerd, aanvangend begin april en eindigend eind september.

De afstanden variëren van 80 km tot 1200 km.

Naast deze deelname aan de wedvluchten zetten de leden zich ook in bij diverse vrijwilligerstaken.

PDV De Maasvogels is regionaal aangesloten bij de Afdeling Oost-Brabant, waarbij u op de site http://www.afdeling3.nl/eenvolledig overzicht kunt vinden. Landelijk wordt de duivensport vertegenwoordigd door de Nederlandse Postduiven Organisatie Informatie hierover kunt u vinden op de site http://www.npoveenendaal.nl