Stichting De Broekberg

Stichting Sportaccommodatie De Broekberg (in executie)

Tot 31-12-2011 was stichting De Broekberg de beheerder van het locale sportpark in Wanssum. In verband met de ombouw van het park tot een multifunctioneel park voor de dorpen Blitterswijck, Geijsteren Meerlo en Wanssum was een andere beheersstichting gewenst. Met inspraak van de gezamenlijke gebruikers van de parken in Wanssum en Meerlo werd een nieuwe stichting opgericht, De Meulebèèk.

Deze nieuwe stichting is direct na het gemeenteraadsbesluit in nauwe samenwerking met de gemeente Venray begonnen met de realisatie van de plannen. Half december 2011 ging de eerste spade de grond in. Uiteraard moest dat onder de verantwoordelijkheid van de nieuwe stichting. Dat betekende dat de Broekbergstichting overbodig werd en alle rechten plichten met alle activa en passiva over heeft gedragen aan de rechtsopvolger De Meulebèèk op de laatste dag van 2011.

Tot vereffenaars van de Broekbergstichting werden benoemd:

Jan Lensen,
Jan Hurenkamp
Herman van de Ven.


Feestelijke overdracht

Op zaterdag 31 december 2011 om 11.00 uur werd in de kantine van sportpark de Broekberg op feestelijke wijze het beheer overgedragen aan het bestuur van stichting De Meulebèèk. Jan Lensen (Broekberg) en Henk Janssen (Meulebèèk) gaan de overdrachtsakte ondertekenen.


 
Daarna  overhandigde Jan Lensen op symbolische wijze de sleutels aan Henk Janssen.  
De toespraken vindt u bij de downloads.