Stichting Bergbos

Stichting Jeugd- en sportaccommodatie Bergbos is gevestigd in Meerlo.
Ze is op 16 november 1970 opgericht als stichting Jeugdgebouw Jong Meerlo.
De doelstelling van de stichting was de realisatie van een gebouw voor de jeugd van Meerlo die haar onderkomen had in de kelders van de kerk.
 
Omdat de voetbalclub ook behoefte had aan nieuwe kleedruimtes, werd besloten om samen bij het voetbalterrein een nieuw gebouw te stichten dat onderdak bood aan beide verenigingen.
In 1971 is de samenwerking tot stand gekomen met de RKVV Meerlo en werden de naam en de doelstelling aangepast.
Hierna werd In eendrachtige samenwerking en met behulp van de dorpsgemeenschap door vrijwilligers aan de Bergboslaan de nieuwbouw gerealiseerd.
Op 23 september 1972 was er de feestelijke opening door gedeputeerde drs. P. Lebens
 
Het doel van de stichting is het beheer en de exploitatie van dit gebouw.
De huidige gebruikers zijn: Open Jeugdwerk Doema
                                           SV United
Beide verenigingen zijn vertegenwoordigd door elk twee afgevaardigden. De voorzitter is onafhankelijk.
 
De relatie van de stichting met de gebruikers is vastgelegd in een overeenkomst en hierin is ook de taakverdeling nader omschreven en geregeld, met dien verstande dat de stichting eindverantwoordelijk is voor het onderhoud en verdere werkzaamheden die in de ruimste zin tot de doelstelling behoren.
 
De leden van het bestuur zijn: 
Henk Janssen                             Voorzitter                               Onafhankelijk
Chris Volleberg                           Secretaris                               Namens SV United
Tiny Koppes-Coenders                 Penningmeester                          "        Doema
Ton van Oeffelt                           Bestuurslid                                  "        SV United
Marleen Voesten-Coenders           Bestuurslid                                  "        Doema