Algemene Informatie

Het ontwerp
De sportvelden en het gebouw zijn in een noord-zuidlijn aangelegd. Deze visie is de uitkomst van het overleg met de landschapsarchitekt, de richtlijnen van de gemeente Venray en de wensen van de KNVB.
De crossbaan van MAC (bruin op de situatietekening) wordt in het park een permanente voorziening.
De uitloper van de baan in het beekdal wordt jaarlijks opgemaakt.
 
Belangrijke bezoekers informatie:
Beste inwoners van Wanssum en Meerlo,  Zoals u vast gemerkt heeft is de bouw/renovatie van het sportpark in Wanssum afgerond. De komende jaren wil stichting "de Meulebèèk” de wensen invullen die bij de aanleg niet gerealiseerd zijn. Vandaar dat er de komende jaren nog werkzaamheden uitgevoerd worden. Ook de onderhoudswerkzaamheden zijn aan de orde van de dag. Wij vragen u deze werkzaamheden te respecteren en gepaste afstand te houden van het werk.
 
Houdt svp rekening met onze gedragsregels:
• Fietsen moeten op de fietsenstalling geplaatst worden.
• De ingerichte sportvelden (kunst- en natuur-gras) mogen niet gebruikt worden zonder toestemming: wild gebruik is niet toegestaan.
• Het middenterrein kan gebruikt worden tot uiterlijk 21.30 uur.
• Hondenbezitters moeten de honden aangelijnd houden en voorkomen dat de behoeften van de dieren op het sportpark gedaan worden en blijven liggen.
• Het bestuur vertrouwt op uw medewerking, maar zal handhavend optreden indien dat onvermijdelijk is. Wij willen het sportpark mooi, schoon en hygiënisch houden en hebben uw hulp daarbij nodig. Wij wensen u veel plezier.   Graag brengen wij onderstaande onder uw aandacht:  
 
ALGEMEEN:
• De kantine mag niet betreden worden met noppenschoenen.
• Auto’s zijn verboden op het sportpark en moeten in de parkeervakken staan.
• Er mogen geen fietsen tegen het gebouw komen te staan, maar alleen in de fietsenstalling
• Gasten mogen zelf geen eten of drinken meenemen in het gebouw.   VÓÓR HET SPORTEN:
• Het schakelpaneel van de terreinverlichting bevindt zich in ruimte materialen souterrain.
• Indien de terreinverlichting aan moet, gelieve niet meer verlichting dan strikt noodzakelijk te gebruiken.
• De verlichting is per half veld te schakelen.
• De sleutels van de kleedlokalen (sporters en arbitrage) vindt u in de ruimte "materialen”.
• U bent verantwoordelijk voor de sleutel van de tegenstander.
• Mocht u de accommodatie onverhoopt vuil aantreffen laat het dan weten aan via ariejanssen@ziggo.nl zodat wij de vorige gebruiker erop aan kunnen spreken.   TIJDENS HET SPORTEN:
• De kleed- en arbitragelokalen die door uw team in gebruik zijn altijd afsluiten en de sleutel bij u houden.
• De velden (3 hele en 1 half veld) mogen alleen gebruikt worden onder toezicht van een leider of trainer en dan nog alleen met het juiste schoeisel.
• Op het kunstgras veld zijn platte zolen en metalen noppen verboden.
• Per veld zijn 4 vuilniscontainers beschikbaar, maak daar gebruik van.  
NA HET SPORTEN:
• Na een wedstrijd of training moet het hek om het kunstgrasveld direct afgesloten worden zodat oneigenlijk gebruik voorkomen kan worden.. Dit kan met de sleutel die aan de leiders/trainers zijn verstrekt.
• Na gebruik van de velden dient u de hoekvlaggen op te ruimen, zeker als u de laatste gebruiker bent van die dag.
• De hoekvlaggen opbergen in de ruimte materialen souterrain.
• Elk team (van jong naar oud, van voet- naar korfbal) dient na een training het kleedlokaal SCHOON en GEPOETST achter te laten.
• Elk team (van jong naar oud, van voet- naar korfbal) dient na een wedstrijd en het kleedlokaal wat het team zelf gebruikt heeft alsook het kleedlokaal van de tegenstander en het scheidsrechterslokaal (indien gebruikt) SCHOON en GEPOETST achter te laten.
• Elk team laat de gepoetste (arbitrage) kleedlokalen gesloten achter en bergt de sleutel op  in de ruimte "materialen”
• Het team wat als laatste gesport heeft moet de centrale gang souterrain vegen/schoontrekken.
• Alle ballen moeten in de daarvoor bestemde rekken achter gelaten worden.
• De laatste gebruiker sluit de buitendeuren van de spelerstunnel af.
• Iedere gebruiker sluit de deuren af (muv de hal) die hij/zij gebruikt heeft.
• Bij gebruik van de kantine dienen de sporttassen in de daarvoor bestemde tassen-schappen gezet te worden.